Adatvédelmi Nyilatkozat

A IP Cam Technologies Kft. kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására, hogy felhasználóinak és Ügyfeleinek érdekei ne sérülhessenek.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében Ön eldöntheti, mely adatait osztja meg az IP Cam Technologies Kft.-vel és tájékozódhat az adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.

Jelen szabályok kialakításakor IP Cam Technologies Kft különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

Személyes adatok megadása, módosítása és törlése

Személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, az IP Cam azokat kizárólag az Adatvédelmi Nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az IP Cam Technologies Kft. weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan plusz szolgáltatások (például: árajánlat kérés, regisztráció), amelyek igénybevételéhez mindenképpen szükséges bizonyos adatok megadása. A kötelezően kitöltendő adatmezők minden esetben csillaggal jelöltek.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az IP Cam Technologies Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy Ön módosítsa személyes adatait azok megváltozása esetén vagy kérje azok törlését indoklás nélkül. Mindezt megteheti az info@iptc.hu e-mail címen, a +36 20 539-0983-as telefonszámon vagy a 1152 Budapest, Telek u. 7-9. postacímen, illetve a hírlevelekben szereplő linken keresztül. Ebben az esetben a titoktartási szabályok betartása és adatainak védelme érdekében, az IPCam Technologies Kft. munkatársa megkérheti személyazonossága valamilyen módon történő igazolására.

Gyermekek személyiségi jogai

Az IP Cam Technologies Kft. szándékosan nem kér vagy gyűjt személyes adatokat 14 éves vagy annál fiatalabb gyermekektől, s nem értékesíti termékeit és szolgáltatásait gyermekek számára. Amennyiben az IP Cam Technologies Kft. tudomására jut, hogy weboldalán gyermekkorú személy adatait adták meg, mindent megtesz azért, hogy mielőbb törölje ezen adatokat adatbázisából. Amennyiben egy szülő kéri gyermeke vonatkozásában az adatok törlését azt megelőzően, hogy az IP Cam Technologies Kft. felfedezte és törölte volna az adatokat, természetesen eleget tesz a kérésnek.

Az adatkezelés célja

Biztos lehet abban, hogy személyes adatainak felhasználása kizárólag az Ön és az IP Cam Technologies Kft. közötti együttműködés hatékonyabbá tételét szolgálja.

Az adatkezelés elsődleges célja a Felhasználók azonosítása az alábbiak maradéktalan teljesülése érdekében:

 • a webáruház teljes körű használata, a webáruházban történő problémamentes vásárlás
 • a megrendelt termékek pontos szállítása és számlázása
 • az esetlegesen felmerülő problémák, kérdések, kérések kezelése
 • a weboldal tartalmának és az IP Cam Technologies Kft. portfóliójának minél személyre szabottabb és hatékonyabb formában történő biztosítása
 • széleskörű tájékoztatás az IPCam Technologies Kft. termékeiről, szolgáltatásairól, a technológiai újdonságokról, a kapcsolódó rendezvényekről és kiállításokról (az oldal tartalmán, e-mailes és telefonos megkeresésen keresztül)
 • Ön és az IP Cam Technologies Kft. között létrejött adásvételi és egyéb szerződésből adódó kötelezettségek teljesítése
 • véleményének megkérdezése a termékekről és szolgáltatásokról
 • szakmai napokra történő regisztráció elősegítése
 • tájékoztatás az oldal használatával és lehetőségeivel kapcsolatban
 • a működési hibák hatékony elhárítása
 • a weboldal használatával kapcsolatos (jogi) viták rendezése.

Az IP Cam Technologies Kft. jogosult valamennyi Felhasználó részére (a megadott személyes adatok felhasználásával) információkat küldeni a weboldal működésével, annak változásával kapcsolatban.

A Felhasználók által megadott személyes adatokat az IP Cam Technologies Kft. közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag a Felhasználó előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig terjed, amelyet a Felhasználó írásban bármikor megtehet.

A személyes adatok felhasználása és közzététele

Az IP Cam Technologies Kft. a Felhasználó személyes adatait minden esetben az Adatvédelmi Nyilatkozatnak, az előzetes tájékoztatásnak és engedélynek megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek nem adja ki.

Előfordulhat olyan eset, amikor az IP Cam Technologies Kft. és egyes külső felek közös (marketing) céljukra használják a megadott személyes adatokat. Mielőtt azonban erre sor kerülne, az IP Cam Technologies Kft. kéri a Felhasználó beleegyezését.

A weboldalon keresztül történő árajánlatkérések és megrendelések esetében az IP Cam Technologies Kft. jogosult a Felhasználó maximális kiszolgálása érdekében a megadott személyes adatokat érintett Partnereivel megosztani. Ebben az esetben az IP Cam Technologies Kft. Partnereitől elvárja, hogy ezen személyes adatokat kizárólag az adott cél érdekében használja fel.

Az IP Cam Technologies Kft. weboldala a Felhasználók széleskörű tájékoztatása érdekében más oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az IP Cam Technologies Kft. arra törekszik, hogy kizárólag olyan oldalakhoz kapcsolódjon, melyek betartják minőségi elvárásait és elkötelezettek a személyiségi jogvédelem iránt. Ugyanakkor az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért és tartalmáért az IP Cam Technologies Kft. nem vállal felelősséget.

 

Amennyiben az IPCam Technologies Kft.

 • tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó harmadik személy személyes adatait adja meg
 • az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel
 • a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi
 • az oldal használata során kárt okoz

megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse a jogsértő személy személyazonosságának megállapításában.

Amennyiben a Felhasználó harmadik fél személyes adatait adja meg vagy használja fel, akkor kizárólag az adott Felhasználó felel az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítéséért.

Személyes adatok felhasználhatók bírósági vagy más hatósági idézés, felhívás, megkeresés alapján.

Cookie-k

A „cookie" egy olyan kis adatfájl, amelyet a webhely küld és tárol a Felhasználó merevlemezén. Az IP Cam Technologies Kft. arra használja a cookie-kat, hogy átfogóbb képet kaphasson oldala látogatottságáról és Felhasználói érdeklődési köréről, ezzel együtt pedig megkönnyítse a weboldalon történő tájékozódást. Mindezt azzal a céllal teszi, hogy weboldalát, megoldásait és szolgáltatásait minél inkább a Felhasználók igényeire szabja. A megfigyeléseket úgy végzi és tartja nyilván, hogy a Látogatók személyes adatai azonosíthatatlanok maradnak.

A legtöbb böngésző alapértelmezésben elfogadja a „cookie"-kat, de a biztonsági beállítások módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket.

Az adatkezelés időtartama


A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.


A felhasználó által megadott személyes adatok - abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek a Társaság, mint adatkezelő részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

Az összegyűjtött adatok biztonsága

IP Cam Technologies Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az IP Cam Technologies Kft. minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy személyes adatait és azok minőségét védje, ilyen intézkedések többek között az alábbiak:

 • korlátozza munkatársai között az Ön személyes adataihoz történő hozzáférést
 • rendelkezik olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak
 • lehetővé teszi, hogy adatbázisát jelszavas védelemmel lássa el.

Változások az Adatvédelmi Nyilatkozatban

Az IP Cam Technologies Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat utolsó módosításának dátuma: 2014. november 10.

Kapcsolatfelvétel

A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Avtv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051. Budapest, Nádor u. 22., postacím: 1387. Bp. Pf.: 40.). Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-80396/2014.

Az IP Cam Technologies Kft. számára fontos, mit gondolnak a Felhasználók szolgáltatásairól és irányelveiről, ezért örömmel vesszük, ha megosztja velünk felmerülő kérdéseit, észrevételeit. Az adatok védelmére vonatkozó irányelvekkel kapcsolatban az alábbi e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot: info@iptc.hu.